Zweden

Zweden is een van de meest dunbevolkte landen van Europa. Het inwoneraantal ligt op bijna 10 miljoen mensen verdeeld over een oppervlakte van ongeveer 450.000 km². Veel Zweden zijn lid van de voormalige staatskerk: Svenska Kyrka ook wel de Lutherse Kerk. 

Tranås en Åkersberga 

De contacten met de Immanuelskyrkan in het stadje Tranås kwamen tot stand via de GKv Haren. Het werd een hartelijke relatie van wederzijdse betrokkenheid, elkaar ontmoeten en bemoedigen en bidden voor elkaar. De gemeente heeft zich aangesloten bij EPCEW, een presbyteriaans kerkverband in Engeland (The Evangelical Presbyterian Church in England and Wales)om niet geïsoleerd te raken. Op dit moment heeft de gemeente geen predikant en ontvangt ze pastorale ondersteuning vanuit Engeland en Haren.

Pionieren

Ook iÅkersberga, een voorstad van Stockholm, is een gemeente ontstaan. Na een paar jaar pionieren besloot deze gemeente om met Nederlandse hulp het evangelisatiewerk voortvarend ter hand te nemen. Zo is het evangelistenechtpaar Chris en Lotta Strajnic fulltime bezig om contacten te leggen met mensen die het evangelie van de Heer Jezus nog niet kennen. Daarnaast is Kaisa Furberg aan het werk. Zij werkt met kinderen. De gemeente in Åkersberga draagt dit werk, maar ze is te klein om het geheel te financieren. Daarom worden zij hierbij ondersteund door Groningen Mission | Verre Naasten.